HELENE TORP

VISUAL ARTIST

Posts tagged ‘høstutstillingen’

Epipremnum Aureum – Portrait of a man and a plant

Statens 131. kunstutstilling
Høstutstillingen 2018
Kunstnernes Hus, Oslo 8. september – 14. october, Oslo

Kenneth Westby, Epipremnum Aureum

Stills from the film
A portrait of a man and a plant. Kenneth Westby, Epipremnum Aureum

Epipremnum Aureum
Portrait of a man and a plant

Devil’s Ivy, Epipremnum aureum

Theme of the project is ecology, environment, consumption. Investigates the value and presence of house plants in the lives of different people. The life stories of the main characters in the portraits are intertwined with the history of the plant. It is focus on people who have a special and close relationship with selected plants. Lars Kenneth Westby is the main character of the plant portrait Gullranke, Epipremnum aureum

Installation view, Kunstnernes Hus, Oslo

Video installation
Hd video 10 min. ladder, plant
Helene Torp © 2018

More info: https://www.hostutstillingen.no/

Performance Alt er Tilgitt / It Is All Forgiven Othocallis siberica,

Sibirica, dried plant harvested in the north

Helene Torp
Performance ritual
Alt er Tilgitt / It Is All Forgiven
Othocallis siberica

By Helene Torp
With: Helene Torp, Lars Kenneth Westby, Aase-Hilde Brekke
Høstutstillingen 2018 Statens 131. kunstutstilling
Kunstnernes Hus Oslo

Jeg setter meg ned ved planten, blir planten, lytter og skriver ned det jeg hører. Blomsten Scilla brer seg ut over plenen i hager og langs veikanter om våren og plantes om høsten.
Den har sin opprinnelse fra Syria, Irak og Sør Russland. Den fortalte meg at den bærer med seg kraften til enhet mellom kulturer. Den sa Alt Er Tilgitt. I fortid, nåtid og framtid.

Dette er et rituale og en hyllest til tilgivelsens rå kraft.
Jeg inviterer publikum til å delta i et lyttende dypdykk og omskapelse av
de store og små kriger.

Helene Torp,
Fredrikstad, august 2018

I sit down by the plant, meditate with the plant, listen and write down what I hear. The flower Scilla spreads over the lawn in gardens and along roadsides in the spring and is planted in the fall.It originates from Syria, Iraq and South Russia. It told me that it carries the power of unity between cultures. It said everything is forgiven. In past, present and future.

This is a performance, a ritual and a tribute to the raw power of forgiveness.
I invite the audience to participate in a listening and transformation of
the big and small wars.

Helene Torp,
Fredrikstad, august 2018


In Process, preparing for ritual

Sibirica, I listen

∞ Open Studio 20. okt. 2019 ∞

Shaman series#No.2

Shaman series#No.2Open Studio 20. okt. 2019, 12-17
Åpne atelier Østfold 2019
søndag 20. oktober kl. 12-17

Helene Torp Studio
Ferjestedsveien 5, 2d floor
(Østfold Kunstsenter)
1606 Fredrikstad
mob. 0047 41656620

Drawings, Sound, Paintings, Essences

For fjerde gang arrangerer ØKS «ÅPNE ATELIER ØSTFOLD». Kunstnere fra hele fylket inviterer publikum inn i sine atelierer og verksteder. Her kan du oppleve kunst før den tar veien ut i gallerier, museer og det offentlige rom, og se hvordan kunstnerens arbeidsplass fungerer. En gylden mulighet til å få et innblikk i hva som rører seg i Østfolds kunstliv!

Support Your GloCAls