Exhibition – Galleri Vulkan September 6-21

“Noisy Prayer” explores metaphysical realities with different approaches to a non-physical and spiritual world. The exhibition includes paintings, drawings, photography, video, sound work and various remedies that relate to each other in a playful way.

Power to live In a modern world, Almost There, Into The Sun, Entering With Sound, Sounds Of Mother Earth

Installation view:

Noisy Prayer exhibition view Exhibition in collaboration with Hege Liseth. Galleri Vulkan, Oslo

“Noisy Prayer” explores metaphysical realities with different approaches to a non-physical and spiritual world.

The exhibition includes paintings, drawings, photography, video, sound work and various. The alternation between individual works relate to each other in a playful way and reveal different parts of the story. The paintings and drawings, all performative elements and expression of the movement of energy. To activate and set things in motion are articulated in different ways. Organic, fluid and abstract elements mix with simple line configurations where fantasy and reality are put under the microscope. All are products of the intuitive processes, most first take. Sound work also appears as a “stream of consiousness” with conversations in nature and with energies and intangible forces. A collection of self-produced remedies blends into the installation with message of strength and power to live in a modern world. Through video works, both documentary and staged elements, of what spiritual practice might be. One of the videos are taken from YouTube and shows Mooji ,a spiritual leader based in Portugal, who shares his thoughts on the Middle East problem, on about war, peace and human identity. Do we fight for peace? Torp & Liseth invited various people to participate with their comments and dialogue on peace.

“Noisy Prayer” utforsker metafysiske virkelighetsbilder med ulike innfallsvinkler til en ikke-fysisk/ åndelig verden.

Vekslingen mellom enkeltverk i ulike kunstneriske media er montert på en leken måte som forteller hver sin del av historien. Maleriene og tegningene har alle performative elementer og uttrykk for bevegelse av energi. Å aktivere, og å sette ting i bevegelse blir tematisert på ulike måter. Avtrykk av fingre gir nærvær og tilstedeværelse. Organiske, flytende og abstrakte elementer blander seg med enkle strekfigurasjoner hvor fantasi og virkelighet blir satt under lupen. Alle er produkter av intuitive arbeidsprosesser, mest mulig uredigert, som energibærere i seg selv. Lydarbeidene fremstår også som en “stream of consiousness”, med samtaler med naturen og med energier og immatrielle krefter. En samling egenproduserte blomsteressenser blandes inn i installasjonen med budskap og styrkedråper fra naturen. Gjennom videoarbeidene vises dokumentariske og iscenesatte elementer av hva spirituell praksis kan innebære. Et av videoverkene er hentet fra YouTube og viser en åndelig guru som deler sine tanker om midtøsten-problematikken, om krig, fred og menneskets identitet. Verket blir brukt som utgangspunkt for en dialog hvor kunstnerne har invitert ulike mennesker til å delta med sine kommentarer.

View the singular works in the exhibition here: