Flower Wisdom and Power To Live In a Modern World ©

Flower Wisdom and Power To Live In a Modern World by

Flower Wisdom and Power To Live In A Modern World 

a project by Helene Torp & Hege Liseth

Det er ulike måter naturen kan inspirere oss. Vi undersøker naturens kraft og hva den kan fortelle oss i vår moderne tid.

Prosjektet betår av flere deler – lyd, tekst, bilder, trær og remedier fra trær eller blomster. En del av dette prosjektet består av substans remedier. Vi har tatt utgangspunkt i ideer om naturens, spesielt trær og blomsters, immatrielle krefter og metafysiske dimensjon. Ideer som blant annet eksisterer hos ur-befolkning, i homeopatien, i blomstermedisinen og annen medisin. Vi behandler materialet kunstnerisk for å skape et intimt rom i samtale med naturen. Prosjektet adresserer spørsmål vedrørende miljø- og klima og økologi på en sjangeroverskridende og tverrfaglig måte. Vi ønsker å sette dagsorden gjennom å skape nye fortellinger i samtiden.

Hvert tre eller plante forteller ulike historier. Hittil har vi sett på hestekastanje og syrin, og videre vil vi ta for oss andre norske planter i nærmiljøet som vi har et forhold til. Prosjektet blir presentert som et eksperimentelt labratorium med lyd, tekst og bilder, fysiske planter og ulike remedier.

Arbeidet ble vist første gang i Oslo september 2014, med lyd, tekst, fotografier av prosessen og treet og en glassinstallasjon med blader, røtter og kastanjer fra treet. Dette prosjektet vokser med vært tre eller vekst som snakker til oss.

Nature is. Nature has often been used as an image of beingness, something beyond human control. A part of us are always plain physical matter ticking at its own pace, controlled from somewhere other than our conscious self. This project is all about nature’s relationship to us. Nature speaks to us and restore a balance that has been disturbed somewhere along the way.

The project consists of several media – audio, text, photos, trees and remedies from trees or plants. The audio works are created as a “stream of consciousness”, as the forces of nature talks through us. We create our own flower remedies which are part of the installation, and bring messages and strengthening powers from nature. The remedies are created from the recipe of Dr. Bach. Dr. Edward Bach was a British physical and spiritual writer who was inspired by homeopathy, and developed a system of flower medicine in the early 1900s.

Remedy no 1 is made from the flowers of white chestnut tree growing outside Helene’s house. It was first shown in Oslo in September 2014, with audio work, text, photographs of the tree and of the process and also a glass installation with leaves, roots and chestnuts from the tree. Remedy no 2 are from the lilac. It has not yet been exhibited. The lilac tells us a different story and support us in other ways than the white chestnut. This project grows with each tree or plant that speak to us.

Nature is. Nature has often been used as an image of beingness, something beyond human control. A part of us are always plain physical matter ticking at its own pace, controlled from somewhere other than our conscious self. This project is all about nature’s relationship to us. Nature speaks to us and restore a balance that has been disturbed somewhere along the way.

The project consists of several media – audio, text, photos, trees and remedies from trees or plants. The audio works are created as a “stream of consciousness”, as the forces of nature talks through us. We create our own flower remedies which are part of the installation, and bring messages and strengthening powers from nature. The remedies are created from the recipe of Dr. Bach. Dr. Edward Bach was a British physical and spiritual writer who was inspired by homeopathy, and developed a system of flower medicine in the early 1900s.

Remedy no 1 is made from the flowers of white chestnut tree growing outside Helene’s house. It was first shown in Oslo with audio work, text, photographs of the tree and of the process and also a glass installation with leaves, roots and chestnuts from the tree. Remedy no 2 are from the lilac.The lilac tells us a different story and support us in other ways than the white chestnut. This project grows with each tree or plant in my garden.

White Chestnut "Power To Live In A Modern World"

White Chestnut “Power To Live In A Modern World”©

White Chestnut" Power To Live In A Modern World"

White Chestnut “Power To Live In A Modern World”