Healers and helpers of all kinds # healersandhelpers
Dette er mitt nye prosjekt, en slags idealisme i praksis. Jeg inviterer deg til å meditere hver morgen
i 21 dager kl. 06.00-06.30. Du blir med den tiden du har.
Hvorfor? Dette er en gave til jorda og deg, fordi meditasjon stilner sinnet
og gjør at du kan få tilganger til de dypere lagene av bevisstheten og jeg kan liste opp en
lang lang liste videre. Det viktigste er at du har lyst og vil gi denne tiden til enhet, å være i et felles “rom”
med andre som også vil sette av tid til dette.

This is my new project. Idealism. I invite you to meditate every morning
for 21 days at. 6:00 to 6:30. You stay with the time you have.
Why? This is a gift to the earth and you, because meditation stagnates the mind
and allows you to access the deeper layers of consciousness and I can list one
long long list on. The most important thing is that you want to give this time to unity, being in a common “room”
with others who also want to set the time for this. The meditations are in Norwegian, but you are free to participate regardless of language or background.

Tune in og meld deg på på facebook her: